Ajankohtaista
  

 Toimintaterapeutti (Kela)
Debriefing
Työnohjaus
Kelan p
sykoterapeutti

 

Toimintaterapeutti

Tarjoan toimintaterapiaa aikuisille, joilla on ongelmia selviytyä kotona arjen askareissa.Olen Kelan palveluntarjoajalistalla. Kelan myöntämään toimintaterapiaan tarvitaan lääkärin lähete.

 Debriefing

Kävin Mielenterveysseuran ohjaajakoulutuksen kriisitilanteisiin syksyllä 2010. Debriefing eli jälkipuinti on väliintulo, jota käytetään tapahtuman alkuvaiheessa selvittämään ja purkamaan äkillistä ja vielä epäselvää tilannetta. Sopii niin terapiaan kuin työnohjaukseen.

 Työnohjaus

Minulla on mahdollisuus tarjota työnohjausta niin yksilöille kuin ryhmille. Ota rohkeasti yhteyttä!

Psykoterapia

Olen Valviran hyväksymä ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ja minulla on Kelan hyväksyntä yksilöpsykoterapiaan nuorille ja aikuisille. Tämä tarkoittaa sitä että minut löytää Kelan listoilta ja asiakkaani voivat hakea Kelan tukea psykoterapiaansa. Kelan myöntämään terapiaan tarvitaan lääkärin lähete.