Toimintaterapia

Kuvantulkinta

Maalaus/ kuvan tekeminen

Työnohjaus


Rentouttava hieronta

Oma taustani työnohjauksessa

Olen valmistunut työnohjaajaksi Turun Yliopistosta v.2001( 40 opintoviikkoa). Koulutuksen tavoitteena oli antaa taidot yksilötyönohjauksen ja ryhmätyönohjauksen ohjaamiseen eklektisen teoriapohjan kautta. Olen toiminut työnohjaajana vuodesta 1998 psykiatrian ja opetuksen aloilla. Toimin yhteistyössä Voimaverkko-nimisessä verkostossa (ks. sivut voimaverkko.fi)

Työnohjaus parantaa yksilön ja yhteisön työtehoa

Työnohjauksen aloittaminen ei edellytä akuuttia ongelmaa. Myös hyvin toimiva työyhteisö voi käsitellä säännöllisesti yhdessä työnsä sisältöjä, toimintatapoja ja omien voimavarojensa lähteitä. Se on keino lisätä yhteisön joustavuutta ja luovuutta.

Työn ja yhteistyön kehittäminen on avain tehokkuuteen. Työnohjaus parantaa sekä yksilön että työyhteisön työtehoa, jaksamista ja motivaatiota. Työnohjauksen tavoitteet ja niiden saavuttaminen varmistavat yrityksen perustehtävän toteutumisen ja vauhdittavat myönteistä kehitystä.

Työnohjaaja ei ole esimies. Hän huolehtii siitä, ettäohjauksessa käsitellään työnohjauksen piiriin kuuluvia asioita. Ohjaajan tavoitteena on saada ohjattavat ottamaan etäisyyttä työhönsä, työpaikan ihmissuhteisiin ja käsiteltäviin tilanteisiin. Tällöin he voivat hänen kauttaan nähdä ne ikään kuin ulkopuolisen silmin.
 
Työnohjauksen ja terapian välinen ero

Työnohjaus sijoittuu koulutuksen ja terapian väliin. Terapiassa käsitellään yksilön sisäisiä prosesseja ja niihin liittyviä syvempiä tunteita ja tarkastellaan yksityiselämän ongelmia. Työnohjauksessa tarkastelun kohteena sen sijaan on itse työ sekä ihminen työntekijänä ja työyhteisön jäsenenä. Työnohjaus ei siis ole terapiaa, vaikka se voidaankin joskus kokea terapeuttisena. Työnohjaus sekoitetaan usein työnopastukseen. Ne ovat kuitenkin kaksi eri asiaa. Työnopastus on ammattiin ja tehtävään perehdyttämistä. Työnohjaus sen sijaan on ammatillisen kasvun ja kehityksen väline.